Se hotellen från insidan

I sin hembygd är det sällan man har tillfälle att se hur hotellen ser ut på insidan. Nu har ni chansen att titta på några av dem. Vi träffas vid hotell Slottsbacken, Wisborgsgatan 1, för att se hur det har förvandlats från att ha varit arkiv. Därefter går vi vidare till Donners Hotell, tittar in på Donners Event och avslutar på Wisby Börs.  Vi räknar med att sluta vår vandring ca kl 19.30.

Guider är Roy Abdel Ahad och Magnus Olsson.

Deltagarantal är begränsat. Anmäl dig på föreningens hemsida.