Styrelsen träffar regionen ang ordning under sommaren

Styrelsen är inbjuden av Peter Lindvall och Eva Nypelius att lämna synpunkter på olägenheter i innerstaden under sommaren.