Elbilar - lösning för laddning och andra frågor

Vi har ett möte om lösningar kring laddning och andra frågeställningar kring elbilar. Andra intressanta frågor om elbilsinnehav besvaras i möjligaste mån. Främst gäller det de speciella förutsättningar som Visby innerstad ger. I panelen sitter representanter från Region Gotland, GEAB, Fastighetsägarna, JoSwe el och DBWs Innerstadsråd tillsammans med Visby Innerstadsförening.