Innerstadens undre värld

Arkeolog Per Widerström kommer att berätta om Visbys uppkomst och det allra tidigaste Visby. Inte minst i ljuset av de undersökningar som gjorts i Visbys ytterområden de senaste åren och de nya tankar som uppstår efter de undersökningarna.

Per kommer att inleda med en kort resumé av tidigare föredrag om yttervisby och nya rön där.

Mötet är på Fornsalen i Sävesalen. Ingång från Mellangatan 19.