Landshövding Anders Flanking om länsstyrelsens roll

Torsdag 23 september 2021 bjöd vi in landshövding Anders Flanking, drygt 30 medlemmar kom till mötet på Strand Hotel.

Anders började med att berätta om sina tidigare uppdrag. Där ingick bland annat en tid som officer, arbete på KPMG, partisekreterare hos Maud Olofsson samt stadssekreterare till Lena Ek. När han blev tillfrågad av socialförsäkringsministerArdalan Shekarabi om att bli landshövding på Gotland arbetade han som länsråd i Växjö. Han och hans fru Åsa hade redan en relation till Gotland och Anders tackade ja. Han känner det som ett privilegium att få vara landshövding på Gotland.

Länsstyrelsen utvecklar länet genom att ta ansvar för miljö, natur, kultur, landsbygd, näringsliv och samhällsbyggnad. På uppdrag av regering och riksdag arbetar de för en hållbar utveckling med goda livsvillkor. De har 140 anställda och under ett år fattas 12 000 beslut i en mängd olika frågor.

Länsstyrelsens uppdrag är att verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar.

Anders ser flera utmaningar. Ö-läget är speciellt, vi är beroende av goda kommunikationer. Vattenbristen måste vi hantera. En av många positiv saker är den goda utbyggnaden av bredband.