Möte med regionen

Ledamöter i styrelsen träffar Mark- och trafikavdelningen på regionen för diskussion kring trafikfrågor.