Årsmöte 22 februari 2024

Årsmötet kommer att ske torsdag 22 februari 2024 kl 18.00. I år kommer vi att vara på Donners Event på Mellangatan 9. Föreningen bjuder på en smörgås, Loka och kaffe. Önskas något annat att dricka beställer var och en det i baren.

Efter årsmötesförhandlingarna kommer Tiina Kumpula från länsstyrelsen att berätta om invasiva växter. Därefter delar vi ut årets Guldros.

Anmälan senast 19 februari till styrelsen@visbyinnerstadsforening.se eller 070 – 685 66 83.

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Dagordning 2024

Budget 2024