Region Gotlands samhällsbyggnadskonferens 2021

Varmt välkommen till ett nytt forum för att informera och diskutera om aktuella frågor inom samhällsbyggnad.
Vi hoppas att så många som möjligt som är intresserade av hur Gotlands fysiska miljö planeras, bebyggs och förvaltas kan vara med.

Program:
– Samtal om samhällsbyggnad med Thomas Ohlsson, vice ordförande i Gotlands Byggmästareförening.
– Presentation av några av Region Gotlands hållbarhetsprojekt inom samhällsbyggnad.
– Förvaltningsdirektörerna Johan Åberg och Patric Ramberg beskriver hur vi arbetar med frågor inom samhällsbyggnad, och hur vi jobbar för att förbättra vår process för boende, besökare och företagare.
– Frågestund om samhällsbyggnad.

Använd mailadressen samhallsbyggnadskonferens@gotland.se för att skicka in era frågor innan och under konferensen.

Konferensen sänds digitalt, www.gotland.se/samhallsbyggnadskonferens

Alla är välkomna att delta, ingen föranmälan behövs och konferensen är såklart kostnadsfri.

Varmt välkommen,
Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande samt Peter Lindvall, Regiondirektör