Regionen bjuder in till möte om God ordning på stan

Tidigare år har det på vissa platser i Visby förekommit mycket störande ljud. Jonatan Levin, miljöskyddsinspektör på regionen, tog emot många klagomål förra sommaren. Under vintern har han tillsammans med andra aktörer arbetat fram ett program och förhandlingsplan som förhoppningsvis ska innebära att det blir bättre i sommar.

En representant från Innerstadsföreningen har varit delaktig i en arbetsgrupp under vintern och framfört föreningens synpunkter.

Syftet med God ordning på stan är att besökare och boende ska uppleva trygghet och trivsel i och runt Visby sommartid.  Prognosen för sommaren 2022 är ett fortsatt högt besökstryck och vi behöver arbeta tillsammans för ett tryggt och välkomnande Visby. Tillsammans lägger vi därför grunden genom samsyn och samverkan mellan privat och offentlig sektor för att skapa förutsättningar för att sommaren 2022 ska bli den bästa sommaren för alla.

Vi hoppas på er medverkan!

ANMÄL närvaro till elin.loof@gotland.se eller tfn 0498-26 90 10 senast den 12 maj.

Varmt välkomna

Program

13:00 Inledning

Gotlands Krögarförening, Region Gotland och Polisen

13:05 Destination Gotlands sommar samt prognos 2022

Adam Jacobsson, Destination Gotland

13:15 Hur förbereder vi oss tillsammans för att möta sommaren 2022?

Karin Winsnes, Region Gotland

FOKUSOMRÅDEN

Återkoppling och planering framåt inom fokusområdena till sommaren 2022

13:30 Berusningsnivå och servering

Conny Johansson, Polisen

Andreas Larsson, Region Gotland

13:50 Renhållning, gata och park

Andreas Olsson och Simon Hoffman, Region Gotland

14:05 Paus

14:20 Musikbuller

Jonatan Levin, Region Gotland

15:00 Vi samverkar tillsammans för god ordning på stan och en hållbar utveckling

Fältverksamhet, Kim Hemström, Region Gotland

Alla behövs på Gotland, Maria Eliadis, Tillväxt Gotland

Kraftsamling för hälsa och social hållbarhet, Elin Lööf, Region Gotland

Dialog – samverkan tillsammans

15:45 Avslut